Кызматташуу

Адам университети мамлекеттик органдар, иш берүүчүлөр, коомдук жана эл аралык уюмдар, ошондой эле Европа, Азиядагы университеттер менен кеңири өнөктөштүктө, анын ичинде: Улуу Британия, Германия, Франция, Испания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Литва, Латвия, Россия Федерация, Казакстан Республикасы ж.б.